Wonderbaarlijke genezing…

Wat betekent kerst voor jou? Naast de lichtjes, de decoratie, samen genieten van lekker eten en de gezelligheid, is het voor mij nog altijd het feest van de geboorte van Jezus. Jezus, de vorm waarin God zichzelf heeft laten zien op aarde, 100% God en 100% mens.

De mens Jezus die bloed zweette van angst, voordat Hij zich liet martelen en aan het kruis liet nagelen.

De liefde van Hem voor de mensheid om de hele weg te gaan, tot in de dood, zodat wij vrijelijk toegang hebben tot God en alle rijkdommen die God ons te geven heeft.

En één van die rijkdommen die God ons te geven heeft is genezing. Genezing van lichaam, ziel èn geest.

Durf je te geloven in genezing?

Geloof jij dat voor jou herstel mogelijk is? Ongeacht de ernst van je ziekte? Ondanks dat ‘ze’ het stempel ongeneeslijk of chronisch erop hebben gedrukt? En ondanks dat je voor je gevoel wel alles hebt geprobeerd, wat er te proberen viel? En ondanks de teleurstellingen die je keer op keer te verwerken kreeg?

Soms is na veel proberen, zoeken, geld uitgeven en teleurstellingen, vooral geloof nodig dat het kan. Zoals in dit verhaal uit het evangelie van Markus, hoofdstuk 4, regel/vers 25 t/m 34:

25 En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, 26 en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, 27 had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. 28 Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. 29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 30 En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? 31 En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. 33 De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid. 34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.

Je kunt er gewoon om vragen, aan God. Zelfs als je geloof maar heel klein is. En zelfs als je God in twijfel trekt of niet eens in God gelooft: “Als U dan bestaat, laat het mij dan maar zien.”

Loskomen van jezelf en ‘hoe het hoort’ of ‘hoe je het gewend bent’

Soms geeft God heel directe wonderbaarlijke genezing, zoals in het verhaal hierboven. Anderen hebben eerst stappen te zetten, omdat God hen iets wil leren. Zoals in het verhaal van Naaman (je vindt dit verhaal in het bijbelboek 2 koningen, hoofdstuk 5, regels/verzen 1 t/m 19).

Naaman was een hooggeplaatste commandant in het leger van de koning van Aram, die zich zeven keer moest onderdompelen in een vieze modderige rivier. Iets wat absoluut beneden zijn stand was om te doen. Zijn eerste reactie was dan ook: ben je helemaal van de pot gerukt!

Maar uiteindelijk won zijn geloof in de God, waarvan hij via via gehoord had (van een klein meisje notabene!) en ontving hij genezing. Daarna keerde hij terug naar zijn land en zijn werk, met een veranderd hart.

Positieve verandering, niet alleen lichamelijk

En dat zie ik ook bij klanten. Degenen die het geloof, het vertrouwen hebben dat het kan, halen het meeste uit het proces. Daarnaast verandert het proces hen als mens. Die verandering is voor iedereen anders, maar altijd positief.

Wat jouw weg is om te gaan weet ik niet. Maar ik hoop en bid van harte dat je genezing ontvangt, zowel van geest en ziel, als van lichaam.

Ik wens je fijne feestdagen en een prachtig 2023!

Hulp nodig?

Begeleiding? Ik help je graag om je gezondheidspuzzel te maken door je te helpen de GAPS principes op maat te maken voor jouw lichaam en jouw leefsituatie: www.mijngezondedarmen.nl